1/27/2023

Πλαστικές συσκευασίες.

     Κείμενο από την σελίδα Οικολογία. Το νερό και τα περισσότερα τρόφιμα τα αγοράζουμε σε πλαστικές συσκευασίες. Οι πλαστικές φιάλες διασφαλίζουν το νερό που φτάνει στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα εφόσον φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
      Πώς επηρεάζεται η υγεία μας από τις πλαστικές συσκευασίες;....  Οι μελέτες  έδειξαν, ότι αυτές οι ουσίες  προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες με μετάλλαξη των κυττάρων.
Κωδικοί πλαστικές συσκευασίες
    Για πόσο καιρό μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πλαστικές φιάλες του νερού;....  Οι απάντηση στην σελίδα   Οικολογία.
    Μερικές πληροφορίες για σας, φίλοι μου. Η κατανάλωση πλαστικών συσκευασιών στην Ελλάδα είναι κατά 62% μεγαλύτερες από το μέσο όρο στην ΕΕ. Περισσότερα από 500 000 τόνους,  πλαστικές συσκευασίες καταναλώνουμε ετησίως στη χώρα μας. 70 000 τόνοι, αφορούν τα πλαστικά μπουκάλια των εμφιαλωμένων  νερών και αναψυκτικών. Για περιβαλλοντικούς λόγους οι φιάλες έγιναν πιο λεπτές.
Να θυμάστε, παρακαλώ, ότι για να αποσυντεθεί ένα πλαστικό χρειάζεται 400 χρόνια!